OBAVJEŠTENjE-Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske je na 58. sjednici, održanoj 15. februara 2023.

,

OBAVJEŠTENjE
Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske je na 58. sjednici, održanoj 15. februara 2023. godine, donio Odluku o izmjenama Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj.
Navedena Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 20/23 od 01.03.2023. godine, a stupa na snagu 09.03.2023. godine.