ОБАВЈЕШТЕЊЕ-Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске је на 58. сједници, одржаној 15. фебруара 2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске је на 58. сједници, одржаној 15. фебруара 2023. године, донио Одлуку о измјенама Одлуке о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској.
Наведена Одлука је објављена у Службеном гласнику Републике Српске број 20/23 од 01.03.2023. године, а ступа на снагу 09.03.2023. године.