Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

, ,

Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

OKVIRNI PLAN RADA