Одлука о организацији професионалне едукације кандидата за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању

, ,

Одлука о организацији професионалне едукације кандидата за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању

ОКВИРНИ ПЛАН РАДА