Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju – VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita