Одлука о организацији професионалне едукације кандидата за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању

Одлука о организацији професионалне едукације кандидата за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању
П О З И В за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању – ВАНРЕДНИ РОК
Образац пријаве за полагање стручног испита