Pravni fakultet u posjeti Agenciji

Tri grupe studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci bile su u edukativnoj posjeti Agenciji u okviru tzv. Dana otvorenih vrata.

Studentima je kroz interaktivnu prezentaciju objašnjen djelokrug rada i nadležnosti Agencije, s naglaskom na postupke nadzora i licenciranja ovlaštenih učesnika na tržištu osiguranja.