Правни факултет у посјети Агенцији

Три групе студената Правног факултета Универзитета у Бањалуци биле су у едукативној посјети Агенцији у оквиру тзв. Дана отворених врата.

Студентима је кроз интерактивну презентацију објашњен дјелокруг рада и надлежности Агенције, с нагласком на поступке надзора и лиценцирања овлаштених учесника на тржишту осигурања.