Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija

Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dana 18.12.2017. godine, organizuje seminar na temu:
„Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi
Obrazac prijave

Preuzmi