Примјена Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација

Агенција за осигурање Републике Српске заједно са Агенцијом за банкарство Републике Српске и Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске, дана 18.12.2017. године, организује семинар на тему:
„Примјена Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација“

Документи

Позив на семинар

Преузми
Образац пријаве

Преузми