Pripreme za prelazak na regulatorni okvir zasnovan na Solventnosti II

,

Polazeći od Strateškog okvira pripreme za prelazak na regulatorni okvir zasnovan na Solventnosti II, Agencija za osiguranje Republike Srpske je izvršila analizu uticaja odredbi člana 4. direktive 2009/138/EC (Directive on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance – Solventnost II) na društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj.

Iz rezultata izvršene analize proizilazi da bi, u aktuelnim uslovima, sva društva za osiguranje imala obavezu da posluju u skladu sa zahtjevima Solventnosti II, i to zbog činjenice da tzv. mala društva za osiguranje (koja imaju manji iznos obračunate premije i obračunatih tehničkih rezervi) obavljaju poslove u vrstama osiguranja od odgovornosti.