Припреме за прелазак на регулаторни оквир заснован на Солвентности II

Полазећи од Стратешког оквира припреме за прелазак на регулаторни оквир заснован на Солвентности II, Агенција за осигурање Републике Српске је извршила анализу утицаја одредби члана 4. директиве 2009/138/EC (Directive on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance – Солвентност II) на друштва за осигурање са сједиштем у Републици Српској.

Из резултата извршене анализе произилази да би, у актуелним условима, сва друштва за осигурање имала обавезу да послују у складу са захтјевима Солвентности II, и то због чињенице да тзв. мала друштва за осигурање (која имају мањи износ обрачунате премије и обрачунатих техничких резерви) обављају послове у врстама осигурања од одговорности.

07. мај 2019. године
Припреме за прелазак на регулаторни оквир заснован на Солвентности II

Преузми