Prva regionalna konferencija Europa Reinsurance Facility Ltd.

Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u okviru SEEC Programa osiguranja od rizika od katastrofa, učestvovala na Prvoj regionalnoj konferenciji Europa Reinsurance Facility Ltd. na temu: „Razvoj tržišta osiguranja od prirodnih katastrofa i vremenskih nepogoda u jugoistočnoj Evropi i zemljama Kavkaza“
Europa Reinsurance Facility Ltd -„ Europa Re“,

čije je sjedište u švajcarskoj, osnovana je u novembru 2009. godine u skladu sa švajcarskim zakonom i predviđeno je da bude u vlasništvu zemalja jugoistočne Evrope i zemalja Kavkaza.

Cilj „Europa Re“ je povećanje nivoa osiguravajućeg pokrića od rizika prirodnih katastrofa i vremenskim nepogoda, a namjenjen je domaćinstvima, poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, javnim i komunalnim preduzećima, pri čemu takvo osiguranje nije obavezno.

Proizvodi koje bi „Europa Re“ nudila na području Republike Srpske, putem društava za osiguranje Republike Srpske, predstavljali bi neku vrstu komplementarnog pokrića (a ne konkurentnog) trenutno postojećim proizvodima i proširenje ponude za pokrića, koja trenutno ne postoje u ponudi društava za osiguranje u Republici Srpskoj.

Društva za osiguranje bi na raspolaganju imala web platformu za izdavanja polisa osiguranja, kao i „back-office“ podršku prilikom prodaje proizvoda. Pored provizije koju bi društva za osiguranje dobijala za cedirane rizike, na raspolaganju im stoji i mogućnost zadržavanja rizika u skladu sa njihovim finansijskim kapacitetom.

Osim direktnih pozitivnih efekata za tržište osiguranja, pozitivni efekti bi se ogledali i u sinergiji koja bi se ostvarila regionalnim objedinjavanjem rizika različitih zemalja, u jedinstven, bolje struktuiran portfolio, te u razvoju visoko sofisticiranih modela rizika katastrofa i rizika vremenskih nepogoda za regiju.