Прва регионална конференција Europa Reinsurance Facility Ltd.

Агенција за осигурање Републике Српске је, у оквиру SEEC Програма осигурања од ризика од катастрофа, учествовала на Првој регионалној конференцији Europa Reinsurance Facility Ltd. на тему: „Развој тржишта осигурања од природних катастрофа и временских непогода у југоисточној Европи и земљама Кавказа“
Europa Reinsurance Facility Ltd -„ Europa Re“, чије је сједиште у швајцарској, основана је у новембру 2009. године у складу са швајцарским законом и предвиђено је да буде у власништву земаља југоисточне Европе и земаља Кавказа. Циљ „Europa Re“ је повећање нивоа осигуравајућег покрића од ризика природних катастрофа и временским непогода, а намјењен је домаћинствима, пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима, јавним и комуналним предузећима, при чему такво осигурање није обавезно. Производи које би „Europa Re“ нудила на подручју Републике Српске, путем друштава за осигурање Републике Српске, представљали би неку врсту комплементарног покрића (а не конкурентног) тренутно постојећим производима и проширење понуде за покрића, која тренутно не постоје у понуди друштава за осигурање у Републици Српској. Друштва за осигурање би на располагању имала wеб платформу за издавања полиса осигурања, као и „back-office“ подршку приликом продаје производа. Поред провизије коју би друштва за осигурање добијала за цедиране ризике, на располагању им стоји и могућност задржавања ризика у складу са њиховим финансијским капацитетом. Осим директних позитивних ефеката за тржиште осигурања, позитивни ефекти би се огледали и у синергији која би се остварила регионалним обједињавањем ризика различитих земаља, у јединствен, боље структуиран портфолио, те у развоју високо софистицираних модела ризика катастрофа и ризика временских непогода за регију.