Studenti Slobomir P Univerziteta u posjeti Agenciji

Studenti Slobomir P Univerziteta bili su, dana 14.05.2014. godine, u edukativnoj posjeti Agenciji u okviru tzv. Dana otvorenih vrata.

Studentima je kroz interaktivnu prezentaciju objašnjen djelokrug rada i nadležnosti Agencije, s naglaskom na postupke nadzora i licenciranja ovlaštenih učesnika na tržištu osiguranja.