Студенти Слобомир П Универзитета у посјети Агенцији

Студенти Слобомир П Универзитета били су, дана 14.05.2014. године, у едукативној посјети Агенцији у оквиру тзв. Дана отворених врата.

Студентима је кроз интерактивну презентацију објашњен дјелокруг рада и надлежности Агенције, с нагласком на поступке надзора и лиценцирања овлаштених учесника на тржишту осигурања.