Studentska praksa

Agencija za osiguranje Republike Srpske u saradnji sa Univrzitetom u Banjoj Luci (Univerzitetski preduzetnički centar – UPC) organizovala je studentsku praksu u periodu od 01.06.2013. do 30.06.2013. godine, za studenta IV godine Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Kosovska Mitrovica.
Pored Agencije za osiguranje Republike Srpske, u organizaciji studentske prakse učestvovali su i Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banjalučka berza i Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske.