Студентска пракса

Агенција за осигурање Републике Српске у сарадњи са Униврзитетом у Бањој Луци (Универзитетски предузетнички центар – УПЦ) организовала је студентску праксу у периоду од 01.06.2013. до 30.06.2013. године, за студента IV године Економског факултета, Универзитетa Косовска Митровица.
Поред Агенције за осигурање Републике Српске, у организацији студентске праксе учествовали су и Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, Бањалучка берза и Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске.