Završen prvi stres –test sektora osiguranja

,

Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, krajem 2021. godine, izvršila prvi „stres-test“ društava za osiguranje i sektora u cijelini, kojim su obuhvaćena tri, međusobno nezavisna i ekstremna scenarija, a to su: pad vrijednosti određenih kategorija aktive, gubitak zbog neispunjenja obaveze druge ugovorne strane – reosiguravača i gubitak zbog povećanja smrtnosti usljed pandemije i nedovoljnosti rezervi za štete.

Stres test je razvijen u skladu sa preporučenom supervizorskom praksom,te shodnim prilagođavanjem metodologije stres testa Evropskog tijela za nadzor osiguranja i penzija (EIOPA).

Cilj sprovedenog stres testa je bio procjena ranjivosti društava za osiguranje i sektora u cjelini na nepovoljne tržišne scenarije, koji bi direktno uticali na finansijsku stabilnost. Dodatni cilj je bio podizanje svijesti u društavima za osiguranje o realnim tržišnim rizicima, čiji razvoj može negativno uticati na njihovu solventnu poziciju.

Rezultati stres testa ukazuju da pojedinačni nepovoljni scenariji, ukoliko se postave na realnim osnovama, ne bi ugrozili finansijsku stabilnost sektora osiguranja, nezavisno od činjenice da bi pojedina društva različito reagovala u slučaju realizacije nekih od ekstremnih scenarija.

Završen prvi stres –test sektora osiguranja

Preuzmi