Листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита од 19.10.2019. године

Л И С Т А кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за заступнике и посреднике у осигурању који ће се одржати у ванредном испитном року дана 19.10.2019. године

Преузми