Листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита од 25.05.2019. године

Л И С Т А кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за заступнике и посреднике у осигурању који ће се одржати у редовном испитном року дана 25.05.2019. године

Преузми