Листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита од 29.09.2018. године

Л И С Т А кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за заступнике и посреднике у осигурању који ће се одржати у ванредном испитном року дана 29.09.2018. године

Преузми