Обавјештење о кандидатима који испуњавају услове за полагање стручног/их испита за заступнике и посреднике у осигурању у редовном испитном року који ће се одржати 28.05.2022. године

Објављују се листе кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за обављање:

  • послова заступања у осигурању у свим врстама осигурања,
  • брокерских послова у осигурању у свим врстама осигурања.

Испити се одржавају у Бањалуци, на Економском факултету, Ул. Мајке Југовића број 4. амфитеатар.

Испит се одржава дана 28.05.2022. године са почетком у 10 часова, а кандидати су дужни да дођу 45 минута прије времена почетка испита, да се идентификују и региструју за полагање стручног испита код овлаштених лица Агенције за осигурање Републике Српске.

Обавјештење о кандидатима

Обавјештење о кандидатима који испуњавају услове за полагање стручних испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању у редовном испитном року који ће се одржати 28.05.2022. године.

Преузми