Обавјештење о резулатима стручних испита за заступнике и брокере у осигурању одржаних у ванредном испитном року, дана 08.10.2022. године, објављено је у дијелу: «Стручни испити» – «Испитни рокови и резултати испита»

Обавјештење о резулатима стручних испита за заступнике и брокере у осигурању одржаних у ванредном испитном року, дана 08.10.2022. године, објављено је у дијелу: «Стручни испити» – «Испитни рокови и резултати испита»