Подрегистар друштава за заступање у осигурању из ФБиХ

„ЕЛИТА ПРВА“ Друштво за заступање у осигурању д.о.о. Сарајево – Подружница Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРДЗ-2-1
Назив„ЕЛИТА ПРВА“ Друштво за заступање у осигурању д.о.о. Сарајево
АдресаJеврејска бб , Бања Лука
ЈИБ1111111111111
Број и датум рјешења Агенције05-542-4-2/23 од 29.09.2023.
Период важења28.09.2023. – 27.09.2025.
Телефон051/222-160
Е-поштаelitaprva@teol.net

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМунир Велагић

Raiffeisen Assistance д.o.o. Друштво за заступање у осигурању Сарајево Подружница Источно Сарајево

Основни подаци

Број регистраРДЗ-2-5
Назив„Raiffeisen Assistance“ д.о.о. Друштво за заступање у осигурању Сарајево
Адресаул. Спасовданска бб , Источно Ново Сарајево
ЈИБ4201336350026
Број и датум рјешења Агенције05-542-4-3/22 од 31.10.2022.
Период важења16.10.2022. – 15.10.2024.
Телефон033/206-005, 033/201-320

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорАрмин Суљић

ASA AGENT d.o.o.Sarajevo- Пословница Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРДЗ-2-7
НазивASA AGENT d.o.o.Sarajevo
АдресаВасе Пелагића бр. 2 , Бања Лука
ЈИБ4201916190000
Матични број6501072613
Број и датум рјешења Агенције05-542-7-4/23 од 03.11.2023.
Период важења04.11.2023. – 03.11.2025.
Телефон033/255-645

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорОгњен Тривун

„ТРИГЛАВ САВЈЕТОВАЊЕ“ д.о.о. Сарајево – Подружница Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРДЗ-2-9
НазивДруштво за заступање „ТРИГЛАВ САВЈЕТОВАЊЕ“ д.о.о. Сарајево – Подружница Бања Лука
АдресаПрвог крајишког корпуса број: 29 , Бања Лука
ЈИБ4201275380008
Број и датум рјешења Агенције05-542-5-1/23 од 31.10.2023.
Период важења31.10.2023. – 13.10.2025.

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорЗлатко Хаџић