Подрегистар заступника у осигурању – физичка лица из ФБиХ

Број регистра
Име и презиме
Период важења
Број регистраРЗ-2-8
Име и презимеМунир Велагић
Период важења28.09.2023. – 27.09.2025.
Број регистраРЗ-2-15
Име и презимеАида Омеровић
Период важења01.02.2023. – 16.10.2024.
Број регистраРЗ-2-16
Име и презимеЗлатко Хаџић
Период важења31.10.2023. – 13.10.2025.