Регистар филијала друштава за осигурање из ФБиХ

CROATIA OSIGURANJE д.д. – Подружница – ПЦ Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРФ-1-1
НазивCROATIA OSIGURANJE д.д. – Подружница – ПЦ Бања Лука
АдресаАЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 7A , Бања Лука
ЈИБ4272062390578
Матични број6402000308
Број и датум рјешења Агенције34-03/06 од 18.03.2008.
Телефон051/490-590
Е-поштаinfo@crosig.ba
Сајтwww.crosig.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорВЛАДИМИР ЖГАЊЕЦ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

Друштво за осигурање Vienna osiguranje d.d.,Vienna Insurance Group – Подружница Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРФ-1-2
НазивДруштво за осигурање Vienna osiguranje d.d.,Vienna Insurance Group – Подружница Бања Лука
АдресаПаве Радана 12 , Бања Лука
ЈИБ4200819370005
Број и датум рјешења Агенције05-717/07 од 11.03.2008.
Телефон051/232-360
Сајтwww.viennaosiguranje.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорДалиборка Предраговић

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

„CAMELIJA“ дионичко друштво за осигурање Бихаћ – Подружница Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРФ-1-3
Назив„CAMELIJA“ дионичко друштво за осигурање Бихаћ – Подружница Бања Лука
АдресаИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР. 4 , Бања Лука
ЈИБ4263232820000
Број и датум рјешења Агенције21/06 од 12.06.2008.
Телефон051/229-700; 229-701; 229-709
Е-поштаcamelija@bih.net.ba
Сајт www.camelija-osiguranje.net

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорВЕРА САВАНОВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Filijala BANJA LUKA

Основни подаци

Број регистраРФ-1-4
НазивADRIATIC OSIGURANJE d.d. Filijala BANJA LUKA
АдресаБулевар српске војске бр. 17 , Бања Лука
ЈИБ4200213141167
Број и датум рјешења Агенције05-192/08 од 12.06.2008.
Телефон051/344-650; 344-656

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорИгор Тошић

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

„EUROHERC OSIGURANJE“ д.д. – Филијала Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРФ-1-5
Назив„EUROHERC OSIGURANJE“ д.д. – Филијала Бања Лука
АдресаБулевар српске војске бр. 17 , Бања Лука
ЈИБ4227015330618
Број и датум рјешења Агенције05-364/08 од 01.10.2008.
Телефон051/344-860; 051/491-100
Сајтwww.euroherc.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорДарио Миладиновић

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

„UNIQA OSIGURANJE“ дионичарско друштво Сарајево – Филијала Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРФ-1-6
Назив„UNIQA OSIGURANJE“ дионичарско друштво Сарајево – Филијала Бања Лука
АдресаЈеврејска бр. 99 , Бања Лука
ЈИБ4200137020002
Матични број111974808
Број и датум рјешења Агенције05-503-3/09 од 12.02.2009.
Телефон051/223-777, 223-770
Е-поштаinfo@uniqa.ba
Сајтwww.uniqa.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМирон Дошен

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

„SARAJEVO-OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo – Подружница Бања Лука – Источно Сарајево

Основни подаци

Број регистраРФ-1-8
Назив„SARAJEVO-OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo – Подружница Бања Лука – Источно Сарајево
АдресаХиландарска број: 23 , Источно Ново Сарајево
ЈИБ4200326931083
Број и датум рјешења Агенције05-503-1/09 од 30.01.2009.
Телефон057/490-145; 057/490-146

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМладен Мијатовић

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

„TRIGLAV OSIGURANJE“ д.д. Сарајево, Подружница Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРФ-1-10
Назив„TRIGLAV OSIGURANJE“ д.д. Сарајево, Подружница Бања Лука
АдресаI Крајишког корпуса 29 , Бања Лука
ЈИБ4200247470003
Број и датум рјешења Агенције05-503-1/14 од 01.07.2014.
Телефон051/305-400

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМишо Антељ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

„ASA CENTRAL OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Podružnica Banja Luka

Основни подаци

Број регистраРФ-1-11
Назив„ASA CENTRAL OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Podružnica Banja Luka
АдресаИсајие Митровића 3 , Бања Лука
ЈИБ4201261240530
Број и датум рјешења Агенције05-503-2/14 од 21.10.2014.
Телефон051/491-246

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорДрагана Ждрало

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ