Позив за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању – Ванредни рок

Агенција за осигурање Републике Српске организује ванредни рок (17.02.2024) и професионалну едукацију кандидата (03.02.2024) за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању.

Одлука о организацији професионалне едукације кандидата за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању

План рада на едукацији

Едукацијски материјал – Презентације

Позив за полагање стручног испита за обављање послова заступања и посредовања у осигурању

Образац пријаве за полагање стручног испита