Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину

Преузми