Саопштење за јавност поводом изречених мјера забране закључења уговора о осигурању од аутоодговорности за територију Града Бијељина

Агенција за осигурање Републике Српске, регулаторно-надзорни орган на тржишту осигурања Републике Српске, у циљу информисања даје сљедеће:

Саопштење за јавност поводом изречених мјера забране закључења уговора о осигурању од аутоодговорности за територију Града Бијељина

На основу овлашћења из Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/05, 01/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 59/19) и Закона о обавезним осигурањима у cao6paћajy („Службени гласник Републике Српске“, број: 82/15), Агенција за осигурање Републике Српске је једном друштву за осигурање са сједиштем у Републици Српској изрекла мјеру привремене забране закључивања уговора о осигурању од аутоодговорности за територију Града Бијељина, и то за период од 15.06.2020. до 15.07.2020. године.

Овим путем Агенција за осигурање Републике Српске обавијештава грађане Републике Српске са пребивалиштем на територији Града Бијељина и правна лица са сједиштем на територији Града Бијељина да полисе осигурања друштава за осигурање, коме су изречене мјере, закључене у наведеном периоду неће бити валидан доказ о постојању осигуравајућег покрића, о чијем идентитету и изреченој мјери је обавијештен МУП РС, те исте неће признавати као доказ о постојању осигуравајућег покрића.

На продајним мјестима друштава за осигурање, коме су изречене мјере, ћe бити истакнуто обавјештење о изреченој мјери. Напомене ради, мјера забране закључења уговора о осигурању се односи само на уговоре о осигурању од одговорности за моторна возила (осигурање од аутоодговорности), односно не односи се на могућности закључења уговора о осигурању у другим врстама осигурања са друштвом за осигурање, коме је изречена мјера.

Саопштење од 12.06.2020. године поводом изречених мјера забране закључења уговора о осигурању од аутоодговорности за територију Града Бијељина

Преузми