FINANSIJSKA PISMENOST U OSIGURANJU

Agencija za osiguranje Republike Srpske i u 2023. godini nastavlja sa svojim projektom „Finansijska pismenost u osiguranju“. S obzirom da je Agencija nadležna te ima za cilj zaštitu interesa sadašnjih i budućih potrošača u osiguranju, te čuvanja povjerenja u sektor osiguranja, njena aktivnost u smislu edukovanja u pogledu koristi i rizika povezanih sa različitim vrstama osiguranja, nameće potrebu da se kroz edukativne sadržaje ponudi zainteresovanima više i potpunije informacije.

Projekat je usmjeren na mlađu populaciju koja će tek stupiti na tržište rada i postati potrošač u osiguranju. Kako bi im ponudili potrebne informacije te uputili u nužnost posjedovanja osnova finansijske pismenosti, realizacija projekta se ogleda u eduaktivnim video sadržajima kroz koje se nude dodatna znanja i savjeti kako ispravno upravljati svojim finansijama i zaštititi se od pojedinih rizika.

Kroz edukativna video predavanja koja će biti  dostupna na web stranici Agencije za osiguranje Republike Srpske, zainteresovani građani će lako moći da se informišu o temama iz oblasti osiguranja života, imovine, autoodgovornosti, kasko osiguranja te osiguranja od nezgoda.

Agencija kroz projekat Finansijska pismenost u osiguranju ima za cilj podizanje svijesti o ulozi i značaju osiguranja,nastojeći  da se na kontinuirani i dugoročni rok posveti ovom zadatku.

Aktivnosti u okviru Finansijske pismenosti u osiguranju se nastavlja kroz kampanju putem medija i društvenih mreža.

Osiguranje života
Osiguranje nezgode
Osiguranje vozila
Osiguranje imovine