ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ У ОСИГУРАЊУ

Агенција за осигурање Републике Српске и у 2023. години наставља са својим пројектом „Финансијска писменост у осигурању“. С обзиром да је Агенција надлежна те има за циљ заштиту интереса садашњих и будућих потрошача у осигурању, те чувања повјерења у сектор осигурања, њена активност у смислу едуковања у погледу користи и ризика повезаних са различитим врстама осигурања, намеће потребу да се кроз едукативне садржаје понуди заинтересованима више и потпуније информације.

Пројекат је усмјерен на млађу популацију која ће тек ступити на тржиште рада и постати потрошач у осигурању. Како би им понудили потребне информације те упутили у нужност посједовања основа финансијске писмености, реализација пројекта се огледа у едуактивним видео садржајима кроз које се нуде додатна знања и савјети како исправно управљати својим финансијама и заштитити се од појединих ризика.

Кроз едукативна видео предавања која ће бити  доступна на wеб страници Агенције за осигурање Републике Српске, заинтересовани грађани ће лако моћи да се информишу о темама из области осигурања живота, имовине, аутоодговорности, каско осигурања те осигурања од незгода.

Агенција кроз пројекат Финансијска писменост у осигурању има за циљ подизање свијести о улози и значају осигурања,настојећи  да се на континуирани и дугорочни рок посвети овом задатку.

Активности у оквиру Финансијске писмености у осигурању се наставља кроз кампању путем медија и друштвених мрежа.

Осигурање живота
Осигурање незгоде
Осигурање возила
Осигурање имовине