Izvještaj o poštivanju standarda i kodova (ROSC)

Agencija za osiguranje Republike Srpske je dala svoj doprinos pri izradi Izvještaja o poštivanju standarda i kodova (ROSC) – Pregled računovodstva i revizije (A&A)

Ovaj pregled se bavi procjenom uporedivosti domaćih standarda za računovodstvo i reviziju sa međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje (IFRS) odnosno međunarodnim standardima za reviziju (ISA), te nivoom stvarne usaglašenosti sa standardima koji se primjenjuju na zakonom propisane finansijske izvještaje poslovnih subjekata.

Procjena je izvršena na osnovu dijagnostičkog alata, koji je razvila Svjetska banka.