Извјештај о поштивању стандарда и кодова (ROSC)

Агенција за осигурање Републике Српске је дала свој допринос при изради Извјештаја о поштивању стандарда и кодова (ROSC) – Преглед рачуноводства и ревизије (A&A)

Овај преглед се бави процјеном упоредивости домаћих стандарда за рачуноводство и ревизију са међународним стандардима за финансијско извјештавање (IFRS) односно међународним стандардима за ревизију (ISA), те нивоом стварне усаглашености са стандардима који се примјењују на законом прописане финансијске извјештаје пословних субјеката. Процјена је извршена на основу дијагностичког алата, који је развила Свјетска банка.