Konkurs za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu

Dana, 18. septembra 2014. godine, u prostorijama Agencije za bankarstvo Republike Srpske, održana je dodjela nagrada povodom rezultata Konkursa za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu, a koje dodjeljuje Komitet za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske (u daljem tekstu: Komitet).

Na konkurs je prijavljeno ukupno devet radova iz oblasti: osiguranja, bankarstva i tržišta hartija od vrijednosti.

S obzirom na skroman broj dostavljenih radova, te zbog minimalne bodovne razlike (cijeneći odabrane kriterijume), odlučeno je da se svih devet dostavljenih radova nagrade kao drugorangirani i to po oblastima koje su bile predmet istraživanja.

Komitet će i u narednom periodu, kao kontinuiranu aktivnost, sprovoditi finansijsko opismenjavanje mladih/studenata, kroz već uspostavljene oblike edukacije.

Očekuje se da će odziv mladih/studenata biti veći, te da će se na taj način doprinijeti podizanju nivoa znanja iz oblasti finansijskog tržišta i nadzora u finansijskom sektoru.