Конкурс за избор најбољих радова из области финансија – резултати

Дана, 18. септембра 2014. године, у просторијама Агенције за банкарство Републике Српске, одржана је додјела награда поводом резултата Конкурса за избор најбољих радова из области финансија за 2013. годину, а које додјељује Комитет за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске (у даљем тексту: Комитет).

На конкурс је пријављено укупно девет радова из области: осигурања, банкарства и тржишта хартија од вриједности.

С обзиром на скроман број достављених радова, те због минималне бодовне разлике (цијенећи одабране критеријуме), одлучено је да се свих девет достављених радова награде као другорангирани и то по областима које су биле предмет истраживања.

Комитет ће и у наредном периоду, као континуирану активност, спроводити финансијско описмењавање младих/студената, кроз већ успостављене облике едукације.

Очекује се да ће одзив младих/студената бити већи, те да ће се на тај начин допринијети подизању нивоа знања из области финансијског тржишта и надзора у финансијском сектору.