Агенција за осигурање Републике Српске је у сврху едукације о користима и ризицима који су повезани са различитим врстама осигурања, као и пружања одговарајућих информација и савјета, издала информативне летке

,

Агенција за осигурање Републике Српске је у сврху едукације о користима и ризицима који су повезани са различитим врстама осигурања, као и пружања одговарајућих информација и савјета, издала информативне летке о:
путном здравственом осигурању,
осигурању ученика у школама,
осигурању имовине,
осигурању возила (аутоодговорност и ауто-каско) и
саобраћајној незгоди у иностранству.

Дистрибуција летака ће се вршити бесплатно, путем канала дистрибуције сходних односној врсти осигурања, на цијелој територији Републике Српске. Дигиталне верзије летака се могу преузети са интернете страници Агенције, под рубриком Сарадња и развој – Публикације.