Агенција за осигурање Републике Српске учествовала у раду Конференције коју је организовала EIOPA

Представници Агенције за осигурање Републике Српске су учествовали на Eastern Cooperation Conference, у организацији Европског тијела за надзор осигурања и пензионих фондова (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), одржаној дана 22.03.2023. године у сједишту EIOPA-е.

Конференција, којом је предсједавала предсједница EIOPA-е Petra Hielkema, је била намјењена супервизорима сектора осигурања изван Европскоg економскоg подручјa (European Economic Area – EEA), а у раду Конференцје су учествовали и представници 10 супервизора сектора осигурања из земаља Европске Уније, те представници Међународног монетарног фонда, Свјетске банке, Европске комисије и други. У првом дијелу Конференције одржан је и Tour de Table са циљем да се пружи преглед надлежности присутних супервизора и тржишта осигурања која су под њиховим надзором, те су представници Агенције за осигурање представили тржиште осигурања Републике Српске и надлежности Агенције. У наставку конференције, кроз панеле и округли сто, вођена је дискусија о изазовима преласка националних регулаторних оквира за сектор осигурања на регулаторни и надзорни оквир заснован на ризицима, првенствено на Солвентности II, као и о изазовима везаним за актуелна макреоеконмска кретања са посебним акцентом на инфлаторне утицаје, те о новим ризицима у сектору осигурања укључујући и кључне проблеме супервизора у региону. Указано је на важност међусобне сарадње супервизора, али и размјене искустава у циљу развоја супервизорских капацитета за имплементaцију будућих регулаторних захтјева.

Више о Конференцији можете видјету на Eastern Cooperation Conference: Fostering risk-based supervision (europa.eu)