БиХ 10295: Либерализација тржишта осигурања од аутоодговорности

Агенцији за осигурање Републике Српске је од стране „FIRST initiative“ одобрен пројекат: „БиХ 10295: Либерализација тржишта осигурања од аутоодговорности“
„FIRST initiative“ је партнерска организација у којој учествује Свјетска Банка, путем IBRD и IDA, заједно са Међународним монетарним фондом и другим донаторима, а основана је у циљу пружања техничке помоћи финансијском сектору неразвијених и средње развијених земаља.
Пројекат се финансира донаторским средствима, а реализоваће се у облику техничке помоћи консултаната Свјетске банке у периоду јануар 2013.године – септембар 2014. године. Корисници су, осим Агенције за осигурање Републике Српске, Агенција за осигурање у БиХ и Агенције за надзор осигурања ФБиХ.
Основни циљеви овог пројекта су:
1. Пружање техничке помоћи при изради модела либерализацијe обавезног осигурања од аутоодговорности,
2. Развијање актуарских алата потребних за одређивање премијских стопа и техничких резерви обавезног осигурања од аутоодговорности,
3. Предлагање регулаторног оквира обавезног осигурања од аутоодговорности заснованог на односним ЕУ директивама и обавезама из Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ, али и на доброј међународној пракси либерализације тржишта обавезног осигурања од аутоодговрности и
4. Боља заштита интереса трећих оштећених лица када су у питању одштетни захтјеви из обавезног осигурања од аутоодговорности.
Агенција за осигурање Републике Српске очекује да ће успјешна реализација Пројекта дати допринос унапређењу тржишта обавезног осигурања од аутоодговорности у Републици Српској и БиХ у контексту његове либерализације. Либерализација тржишта обавезног осигурања у Републици Српској је једна од смјерница Владе Републике Српске, a дефинисанa je у Економској политици Републике Српске за 2013. годину.