Заступање и посредовање

На овој страници можете погледати и преузети све обрасце везане за заступање и посредовање.

ЗП-1

Захтјев физичког лица за издавање овлашћења за заступањe у осигурању и упис у Регистaр заступника у осигурању – физичка лица

28. јун 2022. • 46,32 KB

ЗП-2

Захтјев физичког лица за издавање овлашћења за посредовање у осигурању и упис у Регистaр брокера у осигурању – физичка лица

27. јун 2022. • 46,99 KB

ЗП-3

Захтјев друштва за заступање за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању

26. јун 2022. • 48,00 KB

ЗП-4

Захтјев банке / микрокредитног друштва / „Пошта Српске“ за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању

25. јун 2022. • 47,61 KB

ЗП-5

Захтјев предузетника за заступање у осигурању за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар заступника у осигурању – физичка лица, предузетници

24. јун 2022. • 45,86 KB

ЗП-6

Захтјев брокерског друштва у осигурању за издавање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у Регистар брокерских друштава у осигурању

23. јун 2022. • 48,33 KB

ЗП-7

Захтјев друштва за заступање / брокерског друштва у осигурању из ФБиХ за упис у Регистар друштава за заступање / брокерских друштава у осигурању – подрегистар друштава за заступање / брокерских друштава из ФБиХ

22. јун 2022. • 47,19 KB

ЗП-8

Захтјев физичког лица из ФБиХ овлашћеног заступника, односно посредника у осигурању за упис / остајање на снази уписа у Регистaр заступника у осигурању – физичких лица- подрегистар заступника-физичких лица из ФБиХ / посредника у осигурању – физичких лица- подрегистар посредника у осигурању-физичких лица из ФБиХ

21. јун 2022. • 46,20 KB