Представници Агенције за осигурање Републике Српске учествовали су на Данима осигурања Републике Српске 2023. године, које је је организовало Удружење друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске.

Представници Агенције за осигурање Републике Српске учествовали су на Данима осигурања Републике Српске 2023. године, које је је организовало Удружење друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске. Централни догађај Дана осигурања Републике Српске 2023. године, била је конференција  под називом: “Изазови сектора осигурања у доба глобалне неизвјесности“.  Драженка Јањанин в.д. директора Агенција имала је уводно предавање са темом: „Трендови на тржишту осигурања Републике Српске – изазови и шансе“, а којим је стручни дио конференције “Изазови сектора осигурања у доба глобалне неизвјесности“  био и отворен.

Тржиште осигурања Републике Српске сачувало је стабилност, уз континуиран раст премије осигурања и осталих показатеља.  Иако премија осигурања од аутоодговорности доминира у структури премије, присутан је тренд постепеног смањења учешћа премије аутоодговорности, уз одређени раст учешћа премије живoтних осигурања, а што представља један од позитивних показатеља. Потенцијал за даљи раст и развој тржишта осигурања постоји, прије свега кроз диверсификацију портфеља осигурања, повећања премије по становнику, прилагођавање производа и продаје осигурања купцима и новим технолошким рјешењима, те прилагођавање покрића имовинских осигурања ризицима климатских промјена.

Подизања нивоа знања о улози и значају осигурања, првенствено добровољних осигурања, и припрема тржишта за имплементацију регулативе Европске уније, укључуући прихватање добрих пракси из непосредног окружења, представља стратешко опредјељење Агенције за даљи развој и очување стабилност дјелатности осигурања у Реублици Српској“ истакла, је између осталог, госпођа Јањанин .