Припрема за имплементацију Међународног стандарда финансијског извјештавања 17

Агенција за осигурање Републике Српске је, у складу са својом функцијом супервизора сектора осигурања, покренула активности припреме за имплементацију Међународног стандарда финансијског извјештавања 17 (IFRS 17).

У организацији консултаната Свјетске банке, а уз подршку Агенције за осигурање Републике Српске, дана 20.03.2023. године одржана је прва радионица под називом „Припрема за имплементацију Међународног стандарда финансијског извјештавања 17“, на којој су присуствовали представници свих друштава за осигурање са сједиштем у Републици Српској, те представници Министарства финансија Републике Српске.
У оквиру радионице дат је осврт на основне теоријске концепте стандарда, представљене основе утицаја на садржај и структуру финансијских извјештаја друштава за осигурање, те представљена досадашња међународна искуства приликом примјене овог стандарда.