Реаговање о нетачним и непрофесионалним наводима да је цијена премије осигурања од одговорности за моторна возила поскупила за 200,00 КМ.

Дана 02.06.2022. године у више медија се појавила нетачна и непрофесионална информација да је цијена премије осигурања од одговорности за моторна возила (аутоодговорности), а која је и највећа обавеза власника моторних возила приликом регистрације моторних возила поскупила за 200,00 КМ.

Овим путем обавјештавамо јавност да цијену премија аутоодговорности прописује Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске подзаконским актом, те да тренутно важећи акт није мијењан од 2018. године, када је цијена премија аутоодговорности смањена за 10%.

Овај подзаконски акт, Одлука о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 84/18), обавезује сва друштва за осигурање која на тржишту Републике Српске послују у врсти осигурања од аутоодговорности и сва друштва за осигурање су дужна да обрачунавају и наплаћују исту цијену премија, за возило одређених карактеристика и у односу на права власника на припадајући премијски разред.

Скрећемо пажњу медијима да, прије него што објаве информације везане за тржиште осигурања Републике Српске, исте претходно провјере код релевантне институције, Агенције за осигурање Републике Српске, како не би доводили у заблуду уговораче осигурања и тржишне учеснике.

Свако одступање од примјене прописа у осигурању је предмет поступака надзора Агенције, изрицања мјера надзора и/или санкционисања.

Саопштење за јавност од 03.06.2022. године

Преузми