САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Уговор о осигурању

,

Агенција за осигурање Републике Српске повремено добија обавјештења осигураника у којима наводе да су уговоре о осигурању/полисе закључили са лицима, за која су накнадно установили да нису запосленa у друштву за осигурање и/или да им, приликом закључивања уговора/полисе, нису уручени услови осигурања.

С тим у вези Агенција за осигурање Републике Српске обавјештава грађане да уговор о осигурању/полису могу закључити непосредно са друштвом за осигурање или преко посредника у осигурању.

Друштва за осигурање са којима се може закључити уговор о осигурању/полиса су друштва за осигурање која су регистрована у Републици Српској и посједују дозволу за рад од Агенције за осигурање Републике Српске, као и филијале друштава за осигурање из ФБиХ које су регистроване у Републици Српској.

Посредник у осигурању је заступник или брокер (правно или физичко лице) који, такође, мора бити овлашћен и уписан у регистар код Агенције за осигурање Републике Српске.

Регистри друштава за осигурање, филијала друштава за осигурање и посредника у осигурању (заступника и брокера у осигурању), са основним подацима, су јавни и доступни су на интернет адреси Агенције.

Савјетује се грађанима да, прије него што закључе уговор о осигурању/полису, податке о друштвима за осигурање и посредницима у осигурању провјере претрагом на наведеној интернет адреси, или на други начин провјере да ли друштво за осигурање има дозволу за рад у Републици Српској и у којем својству наступа лице са којим закључују уговор.

У односу на уручивање услова осигурања грађани се обавјештавају да су општи и посебни услови осигурања саставни дио уговора о осигурању/полисе и да је друштво за осигурање дужно да осигуранику преда њихов текст, ако нису штампани на самој полиси. Извршење ове обавезе се констатује на полиси.

Савјетује се грађанима да се са условима осигурања (општим, посебним, допунским…..), који детаљно регулишу права и обавезе уговорних страна, упознају и прије потписивања уговора/полисе. Са овлашћеним лицем, са којим се закључује уговор, треба разјаснити све нејасноће.

Пожељно је пажљиво прочитати све уговорне одредбе, а ако је потребно, може се тражити и додатно вријеме ради детаљнијег упознавања. У сваком случају, не препоручује се потписивање уговора/полисе без преузимања услова осигурања.

Саопштење за јавност

Агенција за осигурање Републике Српске повремено добија обавјештења осигураника у којима наводе да су уговоре о осигурању/полисе закључили са лицима, за која су накнадно установили да нису запосленa у друштву за осигурање и/или да им, приликом закључивања уговора/полисе, нису уручени услови осигурања.

Преузми