Интегрисано управљање ризицима и ORSA процес

,

Агенција за осигурање Републике Српске је, у циљу подизања свијести код друштава за осигурање о значају правовремене припреме за будуће регулаторне захтјеве, организовала едукацију на тему: „Интегрисано управљање ризицима и ORSA процес“. Госпођа Драженка Јањанин, в.д. директора Агенције, је отворила предавање и нагласила да ова тема и ови процеси представљају блиску будућност и неминовност према којој ће наша индустрија осигурања ићи у наредном периоду. На едукацији, која је одржана дана 21.12.2022.године у Бањој Луци, су учествовали чланови управних одбора, директори и извршни директори друштава за осигурање из Републике Српске.