Реализација уговора/оквирног споразума

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

6. април 2022. • 330,25 KB

Реализација уговора/оквирног споразума за 2021. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

31. децембар 2021. • 433,36 KB

Реализација уговора/оквирног споразума за 2020. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

31. децембар 2020. • 394,24 KB

Реализација уговора/оквирног споразума за 2019. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

31. децембар 2019. • 242,03 KB

Реализација уговора/оквирног споразума за 2018. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

31. децембар 2018. • 1,65 MB

Реализација уговора/оквирног споразума за 2017. годину

У складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ број 56/15) објављујемо основне елементе уговора за проведене поступке јавних набавки на прописаном обрасцу.

31. децембар 2017. • 274,54 KB