Realizacija ugovora/okvirnog sporazuma

U skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora (Sl. Glasnik BiH broj 56/15) objavljujemo osnovne elemente ugovora za provedene postupke javnih nabavki na propisanom obrascu.