Упозорење о неовлашћеном обављању послова заступања у осигурању

На основу члана 37. став З. Закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосиrурању („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17), в.д. директора Агенције за осигурање Републике Српске, (у даљем тексту: Агенција), објављује:

Упозорење о неовлашћеном обављању послова заступања у осигурању

Контролом извршеном од стране Агенције, дана 19.04.2022. године утврђено је да је Слободан Вукајловић из Србца, запослен код предузетника под пословним именом: Заступање у осигурању „Capital“ Тијана Раца с.п. Градишка, у периоду од 10.02.2021. па до краја исте, обављао послове неовлашћеног заступања у осигурању.

Агенција овим путем упозорава грађане и привредне субјекте Реnублике Српске на неовлашћено обављање послова заступања у осигурању, те уједно обавјештава грађане и привредне субјекте да уrоворе о осигурању могу да закључују искључиво са запосленим лицима друштава за осигурање, те са овлашћеним заступницима у осигурању уписаним у Регистар овлашћених заступника у осигурању код Агенције.

Упозорење 01.06.2022. године

Преузми