Јавни позиви и огласи

Правила продаје моторног возила по поновљеном јавном позиву

16. новембар 2021. • Јавни позиви и огласи, Правила продаје • 172,15 KB

Правила продаје моторног возила по јавном позиву

29. октобар 2021. • Јавни позиви и огласи, Правила продаје • 27,55 KB

Оглас за попуну упражњеног радног мјеста у Агенцији за осигурање Републике Српске

У Агенцији за осигурање Републике Српске попуњава се сљедеће радно мјесто на неодређено вријеме: „стручни сарадник“ – 1 (један) извршилац у Сектору за актуарски надзор.

16. мај 2018. • Јавни позиви и огласи, Огласи • 147,62 KB

Услови продаје моторног возила по јавном позиву

18. април 2017. • Јавни позиви и огласи, Правила продаје • 158,39 KB

Оглас за попуну упражњеног радног мјеста у Агенцији за осигурање Републике Српске

У Агенцији за осигурање Републике Српске попуњава се сљедеће радно мјесто на неодређено вријеме: „виши стручни сарадник“ – 1 (један) извршилац у Одјељењу за управљање кризама, надзор групација и субјеката у посебном статусу.

21. октобар 2016. • Јавни позиви и огласи, Огласи • 145,83 KB

Оглас за попуну упражњеног радног мјеста у Агенцији за осигурање Републике Српске

У Агенцији за осигурање Републике Српске попуњава се сљедеће радно мјесто на неодређено вријеме: „возач“ у Кабинету директора.

22. март 2016. • Јавни позиви и огласи, Огласи • 141,34 KB

Оглас за попуну упражњених радних мјеста у Агенцији за осигурање Републике Српске

У Агенцији за осигурање Републике Српске попуњавају се сљедећа радна мјеста на неодређено вријеме: стручни сарадник за лиценцирање и виши стручни сарадник

12. октобар 2015. • Јавни позиви и огласи, Огласи • 82,87 KB

Услови продаје моторног возила по јавном позиву

3. март 2015. • Јавни позиви и огласи, Услови продаје • 152,81 KB

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају возила путем поступка лицитације системом затворених понуда

13. фебруар 2015. • Јавни позив, Јавни позиви и огласи • 151,39 KB

Услови продаје моторног возила по јавном позиву

13. фебруар 2015. • Јавни позиви и огласи, Услови продаје • 152,39 KB

Позив студентима – Конкурс за избор најбољих радова из области финансија

15. мај 2013. • Јавни позиви и огласи, Конкурс • 203,06 KB

Резултати конкурса за избор најбољих радова из области финансија за 2013. годину

15. мај 2013. • Јавни позиви и огласи, Резултати конкурса • 111,64 KB